Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraar heeft de rol van kritische inkoper van zorg. In het vervullen van deze taak staan de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg centraal. RWZN onderhoudt structureel contact met de medische adviseurs en zorginkopers van zorgverzekeraars. Met hen stemt RZWN af over innovatieve projecten om de kwaliteit van zorg, de kwaliteit die de patiënt beleeft en de kwaliteit die medisch inhoudelijk meetbaar is te verbeteren. Met zorginkopers zoekt RZWN naar manieren om de doelmatigheid van zorg goed te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Waar veel gepraat wordt over kwaliteit  wordt het toetsbaar meten en weergeven vooralsnog vrij zeldzaam tot niet gerealiseerd. Waar daarnaast vaak gepraat wordt over doelmatigheid, hetgeen veelal ingevuld wordt door goedkoper en efficiënter maken van zorg, wordt de verbinding tussen beide amper gemaakt en gezocht. RZWN doet dat wel. Kwaliteit en doelmatigheid zijn geen tegenstrijdige variabelen, maar kunnen complementair zijn. Dit vereist wel een andere manier van leveren van zorg en inrichten van de bedrijfsvoering. Graag doen we dit in goed overleg met zorgverzekeraars, die daarbij van grote waarde zijn.

TRIPLE IMPACT

Door het  gebruik van het model ‘BKC14′ en de unieke PDCA (plan-do-check-act) cyclus ‘Uitkomst in de praktijk’ streeft RZWN naar het bereiken van triple impact via transparantie in het proces. Dat betekent dat zij aan de hand van enerzijds een matrix en anderzijds een PDCA cyclus keuzes maakt voor projecten die de kwaliteit verbeteren en de doelmatigheid verhogen.

BKC14

BKC14 is een matrixmodel waarmee RZWN kwaliteit vanuit drie perspectieven benadert (patientgerichtheid, zorginhoud en organisatie) en projecten kan prioriteren. BKC14 helpt om keuzes te maken en om die keuzes te kunnen onderbouwen.

UITKOMST IN DE PRAKTIJK

Een cyclus die vanuit verschillende bronsystemen en projecten tot een gekwantificeerde benadering van twee veelbesproken thema’s leidt: uitkomstbekostiging en populatiebekostiging.

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst.
U kunt mailen via of bellen naar 085-028 02 84