Spreekuren

Hieronder staat per spreekuur een heldere omschrijving zodat u weet wat u van het spreekuur kunt verwachten.
VERPLEEGKUNDIG SPREEKUUR

Tijdens het spreekuur van de reumaverpleegkundige kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en de gevolgen van reuma voor u en voor de mensen in uw directe omgeving. De reumaverpleegkundige kan de informatie die u van de reumatoloog heeft ontvangen zo nodig aanvullen en verduidelijken. Er kunnen allerlei zaken aan de orde komen zoals problemen die u ervaart bij uw dagelijkse activiteiten thuis, op uw werk, bij uw studie of bij de zorg voor uw kinderen. U kunt vragen hebben over het gebruik en toediening van medicijnen, het aanvragen van hulp, voorzieningen of aanpassingen.

Wie een chronische ziekte heeft, krijgt niet alleen met lichamelijke problemen te maken. Het heeft vaak ook psychische en sociale gevolgen. U kunt bij de reumaverpleegkundige uw verhaal kwijt als het gaat om het verwerken van de ziekte en het leren omgaan met de pijn of beperkingen. Zij bespreekt met u uw vragen en eventuele problemen en zoekt samen met u naar passende oplossingen. Eventueel verwijst zij u, in overleg met de reumatoloog, naar andere hulpverleners of instanties. Deze oplossingen worden afgestemd op het medisch behandelplan.

Het blijkt dat niet alleen mensen met reuma, maar ook de mensen in hun naaste omgeving dikwijls behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en ondersteuning. Ook zij zijn van harte welkom bij het gesprek.

Spreekuur met de reumatoloog

Het eerste consult duurt gemiddeld drie kwartier. Aan de hand van de door u opgeschreven of verwoorde klachten zal de reumatoloog algeheel lichamelijk onderzoek verrichten. Eventueel aanvullend onderzoek zal plaatsvinden in de vorm van bloed- en/of röntgenonderzoek.

GECOMBINEERD SPREEKUUR VAN DE REUMAVERPLEEGKUNDIGE EN DE REUMATOLOOG

U kunt een reumaverpleegkundige treffen op een medisch/verpleegkundig combinatiespreekuur. De reumaverpleegkundige is geschoold om ondersteuning te bieden bij de medische spreekuren van de reumatoloog.

Tijdens deze consulten zal zij met u de voortgang bespreken van het medisch behandelbeleid. Zij bespreekt en noteert uw gezondheidsklachten en uw medicijngebruik. Ook voert zij enkele controles uit zoals een gewrichtsonderzoek of het meten van de bloeddruk. Deze handelingen zijn vastgelegd in protocollen en staan onder supervisie van de reumatologen.

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst.
U kunt mailen via of bellen naar 085-028 02 84