Vergoeding zorgverzekeraar

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Hieronder ziet u de actuele stand van zaken van de afspraken tussen Reumazorg Zuid West Nederland en de verschillende zorgverzekeraars. Met de onderstaande verzekeraars heeft Reumazorg Zuid West Nederland ook voor 2020 een overeenkomst afgesloten. Onze zorg wordt door hen volledig vergoed (behoudens het eigen risico). De zorg wordt door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. De gecontracteerde zorg geldt voor de volgende zorgverzekeraars:

  • CZ (waaronder tevens Delta Lloyd en OHRA vallen)
  • Multizorg VRZ ( waaronder tevens ASR, Ziektekostenverzekeringen, ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid, VVAA, PNO, Ditzo, de Amersfoortse, Salland, Energiek, HollandZorg, IAK, Aevitae en Caresco vallen)
  • DSW en Stad Holland
  • Menzis (waaronder tevens Azivo en Anderzorg vallen)
  • VGZ (waaronder tevens IZA, TRIAS, IZZ, UMC, SZVK, Zorgzaam, Univé, ZEKUR, Bewuzt, Plus vallen)

Belangrijk: Wijziging in vergoeding voor Zilveren Kruis verzekerden in 2020

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wijziging vergoeding van reumazorg Zilveren Kruis verzekerden in 2020
Zoals wij u ook per brief hebben laten weten, zijn wij verplicht om u te informeren wanneer de vergoeding van uw zorg verandert. Mogelijk verandert de vergoeding van uw reumazorg en medicijnen in 2020 als u verzekerd bent bij Zilveren Kruis (of één van de andere handelsmerken Avéro, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, Pro Life, ZieZo). Dat geldt dus ook wanneer u voor het jaar 2020 overstapt naar Zilveren Kruis.

Nog geen definitieve afspraken met Zilveren Kruis voor 2020
Jaarlijks maakt RZWN met alle zorgverzekeraars afspraken over de te leveren zorg. RZWN heeft voor 2020 met de meeste zorgverzekeraars nieuwe afspraken gemaakt. Op dit moment is er helaas nog geen overeenstemming tussen RZWN en Zilveren Kruis over de definitieve invulling van de afspraken voor 2020. Dit betreft onze nieuwe locaties in Lelystad, Emmeloord, Urk en Lemmer. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding van uw reumazorg en medicijnen in 2020. Onzeker is of in 2020 onze zorg voor u (volledig) vergoed wordt. Dit hangt mede af van uw polisvoorwaarden.

Wat kunt u doen?
De keuze is aan u. U kunt bij Zilveren Kruis verzekerd blijven, nadat u door Zilveren Kruis goed bent geïnformeerd over de hoogte van uw bijbetalingen op basis van uw polisvoorwaarden. Of u kunt overwegen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar waarmee RZWN wel een contract heeft afgesloten, zie hiervoor deze pagina. Wij kunnen u hierover niet adviseren, maar slechts informeren.

Onjuiste informatie op website Zilveren Kruis
We hebben geconstateerd dat Zilveren Kruis naar onze mening helaas onjuiste informatie vermeld op  de website van Zilveren Kruis. In de Zorgzoeker van Zilveren Kruis staat namelijk vermeld dat RZWN voor de locaties Lelystad, Urk, Emmeloord en Lemmer wel gecontracteerd is. Dat is echter nog niet het geval. De gesprekken over het contract tussen RZWN en Zilveren Kruis lopen nog. Wij hebben Zilveren Kruis verzocht om de informatie aan te passen, zodat dit niet tot verwarring leidt.

Actuele stand van zaken
Zodra wij u meer informatie kunnen geven over het contract met Zilveren Kruis voor 2020 en de gevolgen voor de hoogte van de vergoedingen van uw zorg, zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren. Wij streven ernaar om onze website op korte termijn ook aan te vullen met antwoorden op de meest gestelde vragen van onze patiënten over dit onderwerp. De meest actuele stand van zaken leest u altijd op deze pagina van onze website.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of wilt u een tip geven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Flevoland/Friesland via 085 0280 284 of een e-mail sturen naar het volgende adres: . Wij staan u graag te woord.

WETTELIJK EIGEN RISICO

In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico voor 2020 vastgesteld op € 385. Dit betekent dat u, afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering, tenminste de eerste € 385 van uw zorgkosten in 2018 zelf dient te betalen. Het kan ook zijn dat u een hoger eigen risico heeft afgesloten, dan is het bedrag dat u  moet betalen hoger dan € 385. Dit bedrag is éénmalig, geldt voor alle basisverzekeringen en staat los van de medisch specialist waar u naartoe gaat. Indien de kosten van uw behandeling (of een deel daarvan) de eerste kosten zijn die u in 2019 maakt, zal uw zorgverzekeraar het eigen risico bij u in rekening brengen. De wijze en het moment waarop zorgverzekeringen deze rekening versturen verschilt per verzekeraar. Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

DECLARATIE TELEFONISCH CONSULT

Als de zorg het toelaat, kunnen sommige afspraken met uw behandelaar ook telefonisch of via een videoverbinding worden gehouden. De reumatoloog beoordeelt of het in uw situatie mogelijk is om een consult telefonisch in te plannen. Het telefonisch consult voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is.

Wat houdt een telefonisch consult in?
Een telefonisch consult tussen een zorgverlener en een patiënt vervangt een fysiek polibezoek aan de kliniek.

Sinds 1 januari 2018 zijn de declaratieregels rondom telefonische consulten in de medisch specialistische zorg veranderd. Een telefonisch consult staat gelijk aan een fysiek polibezoek. De prijsafhandeling bij zorgverzekeraars blijft hetzelfde en is gelijk aan het soort consult (fysiek, telefonisch, of video-verbinding).

Het telefonisch consult kan gewoon vergoed kan worden via uw zorgverzekering.

Heeft het effect op mijn eigen risico?
Een telefonisch consult dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal dus ook op uw nota komen te staan en is bij de verzekeraar te declareren. Dat kan, afhankelijk van de overige zorg die u heeft ontvangen, wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Hoe kan het dat één telefoontje net zoveel kost als een gesprek bij de behandelaar in de spreekkamer?
Een telefonisch consult moet voldoen aan dezelfde eisen als een herhaalconsult op de polikliniek, zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur. Dit betekent dat voor consulten op afstand dezelfde kosten berekend worden als voor een consult in de kliniek.

Als u ons belt voor medische- of behandelinformatie, is dit dat ook een belconsult?
Nee in dat geval niet. Omdat per 1 januari 2018 de belconsulten aan nadrukkelijke voorwaarden moeten voldoen, zal niet elk telefonisch contact een belconsult zijn. Een ‘gewoon’ telefoontje om een afspraak te maken of een informatieverzoek, is niet hetzelfde als een belconsult. Een belconsult kan alleen geregistreerd worden als dit een polikliniekbezoek vervangt.

VRAGEN OVER ZORGKOSTEN

Heeft u vragen over zorgkosten? Bekijk dan de site van NZa met betrekking tot de zorgnota. Hier vindt u meer informatie en antwoorden op diverse vragen over zorgkosten.

TARIEVEN

Het passantentarief geldt indien u niet (binnen Nederland) verzekerd bent. Dit passantentarief is de totaalprijs voor de behandeling. Deze passantentarieven kunnen afwijken van prijzen die voor dezelfde behandelingen overeengekomen zijn met zorgverzekeraars.

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst.
U kunt mailen via of bellen naar 085-028 02 84