Klachten of suggesties

De medewerkers van Reumazorg Zuid West Nederland doen hun uiterste best om aan u goede zorg te leveren. Ondanks hun inzet kan er iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent. Graag horen wij dit terug zodat dit met u kan worden besproken en zo nodig gericht actie kan worden ondernomen. RZWN staat open voor vragen en/of opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden.
Vragen of klachten?

RZWN hanteert twee mogelijke routes voor de behandeling van uw vraag of klacht, een interne klachtenbehandeling en een externe klachtenbehandeling. Hieronder leest u meer informatie hierover.

Interne Klachtenbehandeling
U kunt in eerste instantie intern bij ons terecht, want onze ervaring is dat het in de meeste gevallen het snelst is om uw vraag of klacht rechtstreeks met degene te bespreken met wie u deze ervaring heeft gehad. Tijdens uw bezoek kunt u aangeven waar uw vraag of klacht over gaat en kan er naar een oplossing gezocht worden. Een gesprek kan vaak al voor verheldering zorgen, waarbij u niet allerlei procedures hoeft op te starten. U kunt hierbij altijd familie, een goede vriend of kennis meenemen.

U kunt uw vraag, klacht of tip neerleggen bij onze Interne Klachtencoördinator. Dit kan via dit Klachtenformulier Intern RZWN.

Dit formulier kunt u opsturen per e-mail naar of per post naar:

RZWN
t.a.v. Interne Klachtencoördinator
Van Hertumweg 17-19
4462 EV Goes.

Telefonisch te bereiken via de telefoonnummers onder contact. Samen met alle betrokkenen kijken we naar een informele oplossing voor uw vraag of klacht.

Externe Klachtenbehandeling via de klachtenfunctionaris
Wilt u toch liever een formele klacht indienen en contact met een klachtenfunctionaris? Dat kan via onze externe klachtenfunctionaris via de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). U kunt telefonisch contact met onze klachtenfunctionaris opnemen via 023 – 7001210 of 085 – 0656971.

U kunt uw klacht rechtstreeks indienen via de website van ECKG. Of u gebruikt hiervoor dit Klachtenformulier Extern ECKG. Deze kunt u opsturen per e-mail naar of per post naar:

ECKG
T.a.v. afdeling klachtenbehandeling
Lombokstraat 20
2022 BJ Haarlem

Meer informatie over de klachtenregeling?

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst.
U kunt mailen via of bellen naar 085-028 02 84