Calamiteiten

Bij het optreden van ernstige incidenten, verplicht de Kwaliteitswet zorginstellingen om calamiteiten aan de inspectie te melden. De definitie van een calamiteit, zoals de inspectie die hanteert: “iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.”
CALAMITEITEN REUMAZORG FLEVOLAND

Bijgewerkt tot 1 oktober 2020: geen calamiteiten

Neem gerust contact op

Mocht u vragen hebben of wilt u uitgebreidere informatie, dan horen wij dit graag. Met plezier zijn we u van dienst.
U kunt mailen via of bellen naar 085-028 02 84